Czerwiec 2019

 • Dla jednej z Firm z branży farmaceutycznej, przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące „Przewodzenia zespołem w sytuacji zmiany”. Podczas spotkania omawialiśmy dynamikę procesu zmian, jak ludzie reagują na zmiany, w jaki sposób lider może wesprzeć zespół i poszczególne osoby w sprawnym przejściu przez proces zmiany.
 • Kontynuowaliśmy cykl szkoleń dotyczący efektywnego wprowadzania nowych standardów sprzedaży, przeprowadzany dla jednej z Firm z branży sportowej.
 • Dla pracowników jednej z Firm kosmetycznych, przeprowadziliśmy pierwszy etap szkolenia „Efektywne komunikowanie się z innymi”. Bazując na metodologii Extended Disc uczyliśmy się doceniać różne preferencje dotyczące komunikowania się i budowania relacji. Kursanci zdiagnozowali swoje profile oraz podnieśli kompetencje w obszarze rozpoznawania
  i dostosowywania swojego sposobu komunikacji do potrzeb innych osób.
 • Wraz z handlowcami jednej z wiodących Firm zajmujących się dystrybucją ogumienia w Polsce, zgłębialiśmy techniki skutecznej sprzedaży w ramach szkolenia „Techniki sprzedaży B2B”.

Maj 2019

 • Przeprowadziliśmy warsztaty szkoleniowe dla Dyrektorów Sklepów jednej z wiodących Firm branży sportowej. Dotyczyły one efektywnego wprowadzania opracowanych wspólnie, nowych standardów sprzedaży. Podczas spotkań omawialiśmy zakres nowych standardów oraz metody ich wdrażania.
 • Kontynuowaliśmy wieloetapowy Projekt przygotowany dla jednej z Firm z branży sportowej,
  w ramach którego przeprowadziliśmy 2-dniowy Trening dla Trenerów dotyczący prowadzenia odświeżonego szkolenia z zakresu technik sprzedaży.
 • W ramach modułowego Projektu przeprowadzanego dla jednej z Firm z branży farmaceutycznej, rozpoczęliśmy pracę z nową grupą Uczestników. Pierwsze spotkanie dedykowane było roli przywódcy w nowoczesnej organizacji.

Kwiecień 2019

 • Dla Działu Zakupów jednej z Firm z branży farmaceutycznej przeprowadziliśmy warsztaty pod hasłem „Informacja zwrotna w praktyce”. W ramach spotkania uczyliśmy się : co to jest,  jak dawać i otrzymywać oraz jak prosić o feedback aby stanowił on konstruktywną wiedzę dla obu stron, co w efekcie prowadzi do poprawy relacji oraz działań motywujących do pozytywnej zmiany i lepszej współpracy.
 • Kontynuowaliśmy wieloetapowy Projekt przygotowany dla jednej z Firm z branży sportowej, w ramach którego przeprowadziliśmy 2-dniowy Trening dla Trenerów dotyczący standardów obsługi Klientów.
 • Przeprowadziliśmy warsztaty dla Działu HR jednej z Firm z branży ubezpieczeniowej, w ramach których omawialiśmy zasady efektywnej współpracy zespołowej.

Marzec 2019

 • Dla Top Managementu jednej z Firm z branży kosmetycznej, przeprowadziliśmy szkolenie w języku angielskim, z zakresu zarządzania Zespołem w sytuacji zmiany. Podczas spotkania omawialiśmy rolę Lidera w przewodzeniu Zespołem znajdującym się w zmianie, jak również ćwiczyliśmy sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami oraz trudnościami w tym wymagającym momencie.
 • Rozpoczęliśmy wieloetapowy Projekt dotyczący „Standardów obsługi Klienta”, przeprowadzany dla jednej z Firm z branży sportowej.
 • Przeprowadziliśmy dwie grupy szkoleniowe przez ostatni etap cyklu modułowego ”LIDER” , podczas którego omawialiśmy „Trudne sytuacje w przewodzeniu Zespołem”. Na zakończenie i podsumowanie całości cyklu, Kursanci otrzymali Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz prezent w postaci książki z zakresu literatury tematycznej.

Luty 2019

 • Dla Firmy z branży ubezpieczeniowej przeprowadziliśmy II etap szkolenia ‘Zarządzanie zespołem’. W ramach spotkania omawialiśmy na czym polega partnerstwo w zarządzaniu wg. K. Blancharda, ćwiczyliśmy prowadzenie rozmów rozwojowych oraz wyjaśnialiśmy jak ważna jest umiejętność proszenia i przyjmowania informacji zwrotnej od Pracownika.
 • Kontynuowaliśmy cykl szkoleń modułowych ”LIDER” przeprowadzanych dla jednej z wiodących Firm z branży farmaceutycznej.

Styczeń 2019

 • Dla jednego z wiodących dystrybutorów opon i ogumienia, przeprowadziliśmy szkolenia dotyczące efektywnego zarządzania Zespołem. Podczas spotkań, omawialiśmy m.in.: rolę Szefa, techniki motywowania Pracowników, metody komunikowania się z innymi, prawidłowe zlecanie zadań i konstruowanie informacji zwrotnej. Podnosiliśmy również kompetencje Kierowników w obszarze radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które napotykają w codziennej pracy z Zespołem.
 • Podczas szkolenia (przeprowadzonego w języku angielskim) dla Managerów z jednej z Firm zajmującej się badaniami klinicznymi, prezentowaliśmy zasady efektywnej organizacji i prowadzenia spotkań z zespołami. Pracowaliśmy nad tym, w jaki sposób przygotowywać i prowadzić spotkania, aby były one efektywne i angażowały uczestników. Zwracaliśmy również uwagę na konieczność zadbania o monitorowanie realizacji opracowanych planów działań.
 • Rozpoczęliśmy cykl spotkań pod hasłem „Zarządzanie w zmianie”, przeprowadzanych dla jednej z Firm z branży farmaceutycznej. Podczas spotkania omawialiśmy proces zmian i rolę Lidera w przewodzeniu Zespołem w tym szczególnie wymagającym dla Firmy i Pracowników okresie.
 • W ramach modułowego cyklu szkoleniowego LIDER, przeprowadziliśmy 1 grupę przez etap dotyczący budowania motywacji i zaangażowania oraz dla jednej z grup zamknęliśmy cykl modułem „Trudne sytuacje w przewodzeniu Zespołem”.

Grudzień 2018

 • Dla jednej z Firm z branży ubezpieczeniowej przeprowadziliśmy I moduł szkolenia dotyczącego efektywnego „Zarządzania Zespołem”. Podczas spotkania omawialiśmy rolę Lidera, zasady skutecznego przewodzenia ludźmi oraz uczyliśmy się budować autorytet Managera.
 • Spotkaliśmy się wraz z Kadrą jednej z Firm z branży farmaceutycznej aby przeprowadzić II etap szkolenia „Efektywne spotkania Onboardingowe”, na którym omawialiśmy metody prowadzenia angażujących i efektywnych procesów szkoleniowych, ćwiczyliśmy aktywizujące techniki pracy z grupami oraz omawialiśmy radzenie sobie z napotykanymi wyzwaniami.
 • Dla jednego z wiodących dystrybutorów opon i ogumienia, przeprowadziliśmy szkolenie „Zrozumieć siebie, nas i innych”, podczas którego uczyliśmy się indywidualnego podejścia do współpracowników i przełożenia różnic między nami na atut w codziennej komunikacji i osiąganiu swoich celów.
 • Kontynuowaliśmy cykl szkoleń modułowych ”LIDER” przeprowadzanych dla jednej z wiodących Firm z branży farmaceutycznej.

Listopad 2018

 • Dla jednej z Firm z branży kosmetycznej przeprowadziliśmy II etap szkolenia dotyczącego wyzwań w komunikowaniu się z innymi. Podczas spotkania omawialiśmy zasady asertywnej komunikacji oraz wyzwania które napotykamy w codziennej współpracy; ćwiczyliśmy m.in.: jak radzić sobie z negatywnymi emocjami oraz jak odbudowywać relacje po zaistniałych konfliktach.
 • Dla Kadry jednej z Firm z branży ubezpieczeniowej poprowadziliśmy warsztat pod hasłem „Zadbajmy o siebie”. Przy pracy w oparciu o Model Extended Disc ® oraz Okno JOHARI, uczyliśmy się lepiej rozumieć siebie i innych.
 • Podczas warsztatów przeprowadzonych dla 5 grup Pracowników Firmy z branży farmaceutycznej, omawialiśmy zasady efektywnego zarządzania stresem. Przedstawialiśmy proste i skuteczne metody radzenia sobie z codziennymi sytuacjami stresogennymi, a wśród nich m.in. : ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, techniki medytacyjne oraz skanowanie ciała.
 • W ramach modułowego cyklu szkoleniowego LIDER, przeprowadziliśmy 2 grupy przez etap dotyczący zarządzania komunikacją i relacjami.

Październik 2018

 • Przeprowadziliśmy I etap szkolenia dotyczącego efektywnych spotkań onboardingowych, podczas którego omawialiśmy, wraz z Kadrą jednej z Firm z branży farmaceutycznej, zasady uczenia się dorosłych oraz podstawy organizowania, prawidłowego przebiegu i odpowiedniej postawy podczas prowadzenia szkoleń dla Pracowników.
 • Dla jednej z Firm z branży kosmetycznej, przeprowadziliśmy szkolenie w języku angielskim, dotyczące zarządzania zespołem w sytuacji zmiany. Podczas spotkania omawialiśmy proces zmiany, to jak się w niej odnaleźć jako Lider Zespołu, jak zrozumieć Pracowników, pracować nad ich postawą oraz jak wykorzystać ten szczególnie wymagający czas, przekuwając go na korzyść dla Firmy i ludzi w niej pracujących.
 • Rozpoczęliśmy 2 nowe grupy dla przeprowadzanego przez nas cyklu szkoleniowego LIDER.

Wrzesień 2018

 • Dla Kadry jednej z Firm z branży kosmetycznej, poprowadziliśmy dwuetapowe Warsztaty dotyczące efektywnej komunikacji oraz wyzwań napotykanych podczas komunikowania się z innymi.
 • Dla Firmy z branży artykułów sportowych przeprowadziliśmy II etap szkolenia „Skuteczny Szef”, w ramach którego omawialiśmy metody rozwijania Pracowników.
 • Dla jednego z wiodących Dystrybutorów opon i ogumienia, przeprowadziliśmy mini szkolenie warsztatowe dotyczące budowania i pielęgnowania relacji z innymi. Przy pracy w oparciu o Model Extended Disc, uświadomiliśmy sobie różnice między ludźmi i ważną rolę jaką pełni ich dostrzeganie, docenianie oraz uczyliśmy się w jaki sposób możemy tą wiedzę wykorzystać w budowaniu zdrowych i partnerskich relacji ze Współpracownikami.
 • Na szkoleniu przeprowadzonym dla Firmy z branży ubezpieczeniowej, uczyliśmy się budować relacje, rozumieć siebie i innych oraz przekuwać tą wiedzę w efektywną, partnerską współpracę.
 • Kontynuowaliśmy cykl szkoleń modułowych ”LIDER” przeprowadzanych dla jednej z wiodących Firm z branży farmaceutycznej.

Czerwiec 2018

 • Dla Firmy z branży artykułów sportowych przeprowadziliśmy szkolenie w ramach którego doskonaliliśmy warsztat profesjonalnego Trenera. Na spotkaniu omawialiśmy m.in. standardy pracy Trenera (etapy: przygotowania, prowadzenia i podsumowywania szkoleń) oraz aktywizujące techniki szkoleniowe przydatne w pracy z grupą.
 • Na szkoleniu przeprowadzonym dla Firmy z branży farmaceutycznej zgłębialiśmy umiejętność ‚sprzedawania pomysłów’ i inspirowania innych. W oparciu o model AIDA omawialiśmy metody prezentowania pomysłów oraz przyciągania uwagi innych osób. Ponadto przedstawialiśmy zasady wpływu społecznego, sztukę autoprezentacji oraz ćwiczyliśmy język perswazji w kontaktach z innymi.
 • Dla jednej z Firm zajmujących się badaniami klinicznymi, przeprowadziliśmy szkolenie podnoszące kompetencje przydatne do budowania efektywnej i partnerskiej współpracy z innymi. Omawialiśmy m.in. zasady budowania równorzędnych relacji oraz trenowaliśmy umiejętności zachowań w trudnych sytuacjach.
 • Dla jednego z wiodących Dystrybutorów opon i ogumienia, przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu Technik sprzedaży B2B. Omawialiśmy: proces zakupu/sprzedaży, przygotowanie do wizyty handlowej, badanie/ wzbudzania potrzeby, prezentację rozwiązań, radzenie sobie z obiekcjami Klientów oraz zasady skutecznej finalizacji transakcji.
 • Kontynuowaliśmy cykl szkoleń modułowych ”LIDER” przeprowadzanych dla jednej z wiodących Firm z branży farmaceutycznej.

Maj 2018

 • Dla Firmy zajmującej się badaniami klinicznymi, przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące „Efektywnej i partnerskiej współpracy z innymi”. W ramach spotkań omawialiśmy zagadnienia profesjonalnej i asertywnej komunikacji (również zasady komunikowania się przez telefon oraz prowadzenia korespondencji mailowej), umiejętnego odmawiania i egzekwowania swoich potrzeb oraz wyzwań w postaci trudnych sytuacji napotykanych w codziennej pracy zespołowej.
 • W ramach szkoleń modułowych dotyczących doskonalenia kompetencji przydatnych w pracy Lidera, przeprowadzanych dla jednej z wiodących Firm z branży farmaceutycznej, omawialiśmy z dwoma grupami ‘zarządzanie komunikacją i relacjami’ w codziennych sytuacjach zawodowych.

Kwiecień 2018

 • Przeprowadziliśmy warsztaty dla 5 grup Pracowników Firmy z branży ubezpieczeniowej, dotyczące dbania o właściwe gospodarowanie i regenerację energii życiowej. Podczas spotkania, dużo ćwiczyliśmy (również uważność), rozmawialiśmy o naszych nawykach (tych dla nas dobrych i tych zgubnych), ruszaliśmy się, praktykowaliśmy mini medytacje, uczyliśmy się wsłuchiwania w swoje potrzeby, zauważania potrzeb innych i dbania o nie. Uświadamialiśmy sobie istnienie mechanizmów, rzeczy i ludzi, z tzw. ‚stref mocy’, będących pozytywnym motorem naszej codziennej aktywności. Poznawaliśmy metody radzenia sobie z krytyką i wyciągania z niej konstruktywnych wniosków. Każdy Uczestnik zakończył spotkanie z co najmniej jednym postanowieniem wprowadzenia konkretnej zmiany w sposobie zarządzania i regenerowania swojej energii witalnej.
 • Kontynuowaliśmy cykl szkoleń modułowych  „LIDER”. Z dwoma grupami pracowaliśmy nad rozwojem kompetencji związanych z prawidłową komunikacją z innymi oraz przyglądaliśmy się tematowi budowania zespołu. Nowa grupa  szkoleniowa poznała założenia modelu Przywództwa Sytuacyjnego K. Blancharda i poczyniła pierwsze kroki na drodze stania się efektywnym Liderem.

Marzec 2018

 • Dla jednego z wiodących Dystrybutorów opon i ogumienia, przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące „Profesjonalnej obsługi Klientów”. Podczas spotkań omawialiśmy zasady profesjonalnego kontaktu i efektywnej komunikacji z Klientem oraz ćwiczyliśmy na realnych przykładach wyzwania napotykane w relacji Klient – osoba reprezentująca Firmę.
 • Dla kadry zarządzającej Firmy z branży artykułów sportowych przeprowadziliśmy szkolenie „Rozwój umiejętności managerskich”. W oparciu o model Przywództwa Sytuacyjnego K. Blancharda omawialiśmy style zarządzania, diagnozowanie potrzeb Pracowników oraz zasady partnerskiej współpracy ukierunkowanej na konstruktywne wsparcie i osiąganie oczekiwanych wyników.
 • Przeprowadziliśmy szkolenie dla Pracowników Firmy z branży ubezpieczeniowej, zatytułowane „Zatroszcz-MY się o nas”, którego celem przewodnim było wypracowanie satysfakcjonującej współpracy zespołowej. Podczas spotkania pracowaliśmy nad zagadnieniami budowania relacji poprzez zrozumienie potrzeb Współpracowników, efektywnej komunikacji, konstruktywnej informacji zwrotnej oraz komunikatu typu ‘ja’. W oparciu o Model Okna Johari ćwiczyliśmy sztukę samopoznawania i samoświadomości w drodze ku lepszej pracy i większej motywacji do rozwoju.
 • Kontynuowaliśmy cykl szkoleń modułowych ”LIDER” , opracowując z trzema grupami Managerów metody skutecznego zarządzania i przewodzenia Zespołem.

Luty 2018

 • Przeprowadziliśmy szkolenie dla Personelu jednego z Hoteli Spa, dotyczące „Aktywnej sprzedaży preparatów kosmetycznych”. Szkolenie zostało zrealizowane na dwóch poziomach : bazowym oraz zaawansowanym. Ćwiczyliśmy praktyczne umiejętności sprzedażowe, takie jak profesjonalny kontakt z Gośćmi nastawiony na stworzenie miłej atmosfery i poczucia komfortu, diagnozę potrzeb, odpowiednią prezentację kosmetyków dostosowaną do indywidualnych preferencji i upodobań Gości.
 • Dla jednej z wiodących Firm produkcyjnych z branży farmaceutycznej, przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące efektywnej współpracy.

Styczeń 2018

 • Kontynuowaliśmy szkolenia „Prowadzenie rozmów rocznych” (na dwóch poziomach zaawansowania) dla Kadry Managerskiej Firm z branży farmaceutycznej i kosmetycznej.
 • Dla Kadry Zarządzającej jednego z wiodących Dystrybutorów opon i ogumienia, przeprowadziliśmy szkolenia dotyczące efektywnej współpracy z ‘Młodym Pokoleniem’. W ramach spotkań omawialiśmy charakterystykę i specyfikę pokoleń ‘wyżu powojennego’, X, Y, Z, ich potrzeby i wymagania wobec Lidera i Pracodawcy. Ćwiczyliśmy indywidualne rozmowy z młodymi Pracownikami, przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej oraz radzenie sobie z zaistniałymi trudnymi sytuacjami.
 • Przeprowadziliśmy szkolenie dla Handlowców na temat „Skutecznej sprzedaży strategicznych marek”. Omawialiśmy m.in. : reguły wywierania wpływu w praktyce, narzędzia sprzedażowe oraz zasady pozytywnego dialogu ukierunkowanego na Klienta i skuteczną sprzedaż.
 • Dla Kadry zarządzającej Firmy z branży artykułów sportowych, przeprowadziliśmy szkolenie „Skuteczny Szef”. Pracowaliśmy nad zagadnieniami dotyczącymi m.in. : wyznaczania celów, motywowania Pracowników oraz efektywnego procesu rekrutacji.

Grudzień 2017

W związku z okresem podsumowań, przeprowadziliśmy cykl szkoleń dotyczących „Rozmów Rocznych” z Pracownikami. Program spotkań obejmował II etapy:

 • „Prowadzenie rozmów rocznych” , podczas którego omawialiśmy cały proces przeprowadzania tych ważnych spotkań podsumowujących. Rozmawialiśmy o : korzyściach i etapach Rozmowy Rocznej, przekazywaniu pozytywnej informacji zwrotnej oraz wyznaczaniu nowych celów w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia i posiadane zasoby. Ćwiczyliśmy warsztatowo trudne sytuacje oraz wyzwania pojawiające się podczas rozmów, oparte o przykłady z życia zawodowego;
 • „Rozmowy roczne w praktyce” , jako etap dopełniający pierwszy z cyklu. W oparciu o Model Okna Johari pracowaliśmy nad tym, jak przekazywać, prosić o oraz przyjmować informacje zwrotne. Ćwiczyliśmy metody radzenia sobie w realnych sytuacjach związanych z prowadzeniem rozmów rocznych, które sprawiają trudności Uczestnikom, generują niepotrzebny stres i mogą stać się źródłem konfliktów.

Listopad 2017

 • Wraz z Zarządem jednej z Firm z branży kosmetycznej, omawialiśmy tematykę budowania efektywnego Zespołu. W oparciu o teorię ról zespołowych Dr Mereditha Belbina, zgłębialiśmy zasoby i możliwe słabości każdej z 8 ról zespołowych. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób najlepiej wykorzystać zasoby tego Zespołu oraz jak zabezpieczyć się przed potencjalnymi ryzykami płynącymi z preferencji każdego członka Zespołu do pełnienia określonych ról. Do diagnozy użyliśmy badania 15FQ.
 • Na warsztatach dla Zespołu jednej z Firm z sektora finansowego, pracowaliśmy nad porozumieniem, efektywną komunikacją oraz współpracą w Teamie.
 • Dla Pracowników międzynarodowego zespołu jednej z Firm zajmujących się Badaniami Klinicznymi, przeprowadziliśmy szkolenie w języku angielskim pod hasłem „Dealing with difficult situations during cooperation and communication with others”. Podczas spotkania omawialiśmy trudne sytuacje we współpracy z innymi, jak sobie z nimi radzić w oparciu m.in. o prawidłową komunikację, konstruktywną informację zwrotną, asertywność oraz działania wspierające i aktywujące członków Zespołu.
 • W ramach szkoleń modułowych dla jednej z wiodących Firm z branży farmaceutycznej, pracowaliśmy m.in. nad zagadnieniem „Trudnych sytuacji w przewodzeniu Zespołem”. Prócz tytułowych ‘trudnych sytuacji’ jakie możemy napotkać w pracy Lidera, omawialiśmy również zasady wywierania wpływu społecznego oraz zarządzanie sytuacjami konfliktowymi w Zespole.

Październik 2017

 • W ramach szkolenia przeprowadzonego dla Kadry jednej z Firm farmaceutycznych, omawialiśmy temat „Moderowanie spotkań i telekonferencji”. Ćwiczyliśmy przebieg i zasady przeprowadzania spotkań, tak aby były efektywne dla każdej ze stron. Kluczowe poruszane kwestie dotyczyły m.in. : rodzaju spotkań, o co w szczególności warto zadbać na każdym etapie spotkania / telekonferencji, jak się komunikować oraz jak sprostać pojawiającym się ‘trudnym sytuacjom’.
 • Na warsztatach przeprowadzonych dla Zarządu i Pracowników Fundacji omawialiśmy temat : „Jak zatroszczyć się o naszą energię do pracy?” Zastanawialiśmy się o co warto zadbać w szczególności aby nasza praca była bardziej efektywna oraz skąd i w jaki sposób czerpać źródła niezbędnej energii niezbędnej do sprostania codziennym obowiązkom.
 • „Zmiana – jak się w niej odnaleźć ?” to tematyka Warsztatów jakie przeprowadziliśmy dla Pracowników jednej z Firm z branży ubezpieczeniowej. Podczas spotkania odpowiedzieliśmy na pytanie w jaki sposób działać w sytuacji permanentnej zmiany, tak aby w efekcie spowodowała ona korzystną i pozytywną motywację i zaangażowanie do dalszej pracy.

Wrzesień 2017

 • Wraz z handlowcami jednej z wiodących Firm zajmujących się dystrybucją ogumienia w Polsce, zgłębialiśmy techniki skutecznej sprzedaży w ramach szkoleń „Techniki sprzedaży B2B” oraz „Skuteczna sprzedaż marek strategicznych”.
 • W ramach przeprowadzonych warsztatów dla 6 zespołów (Managerów i Pracowników) doskonaliliśmy umiejętności ‚Partnerskiej współpracy’ w oparciu o model Przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda.
 • Wraz z młodymi stażem Managerami jednej z Firm z branży farmaceutycznej zastanawialiśmy się nad zagadnieniem : Jak zostać ‘Skutecznym Szefem’ ? W ramach zrealizowanych szkoleń poznawaliśmy m.in. teorie motywacji. Wypracowywaliśmy metody skutecznej motywacji Pracowników w zależności od ich preferencji, wieku i sytuacji w jakiej się znajdują. Doskonaliliśmy umiejętności komunikacyjne, zdolność do przekazywania informacji zwrotnej – pochwał oraz informacji korygujących. Przekazaliśmy również cenną wiedzę na temat skutecznego prowadzenia zebrań oraz efektywnej rekrutacji.
 • W ramach szkoleń modułowych dla jednej z wiodących Firm z branży farmaceutycznej, pracowaliśmy nad zagadnieniami :

– Jak budować motywację i zaangażowanie wśród Pracowników ?

– Jak zarządzać komunikacją i relacjami w Zespole ?