Coaching to proces, którego celem jest pomaganie osobom i zespołom w osiągnięciu i wykorzystaniu pełni ich możliwości. Polega on na uświadomieniu ludziom ich własnych mocnych stron, pomocy w przekraczaniu indywidualnych barier oraz wspieraniu w osiąganiu najlepszych efektów. Istotą coachingu jest osiągnięcie realnej zmiany i realizacja konkretnych celów.

Nasi coachowie ukończyli szkoły takie jak: Erickson Coaching International, Szkoła Coachingu Strukturalnego NLP Neuroedukacja, In. Posiadają certyfikaty ICC (International Coaching Community), Erickson Certified Proffessional Coach – ECPC (2012708 PC) oraz ICF (International Coach Federation).