Dowiedz się więcej

Coaching indywidualny jest metodą rozwoju dostosowaną bezpośrednio do potrzeb i celów Klienta/ki. Jest adresowany do kluczowych osób w organizacji (managerowie_ki, eksperci/tki), które chcą zwiększyć skuteczność działania w określonych obszarach. Dzięki bezpośredniej pracy z coachem/coachką mogą one przeanalizować własne strategie myślenia i działania, przyjrzeć się swoim zasobom, zidentyfikować obszary wymagające zmiany lub rozwoju i sukcesywnie pracować nad nimi.

Coaching indywidualny ma formę sesji odbywających się co 2-3 tygodnie w ciągu kilku miesięcy. Pozwala to Klientowi/ce na pracę nad sobą, wypracowanie nowych – skutecznych nawyków działania, wprowadzanie w życie rozwiązań przy jednoczesnym korzystaniu ze wsparcia coacha. Coaching może odbywać się też w miejscu pracy Klienta/ki – podczas wykonywania przez niego/nią obowiązków zawodowych (np.: zebrania zespołów, spotkania z klientami, wystąpienia publiczne). Wówczas coach/coachka ma możliwość bezpośredniej obserwacji zachowań i postaw Klienta/ki oraz udzielania mu/jej informacji zwrotnej w celu wzmacniania go/jej lub wskazywania obszarów do dalszego rozwoju.

Efektem coachingu indywidualnego jest wzrost skuteczności działania w konkretnych obszarach oraz zwiększenie wewnętrznej motywacji i satysfakcji Klienta/ki.

Coaching grupowy (Team coaching) skierowany jest do zespołów, które chcą usprawnić swoją współpracę lub potrzebują wsparcia w realizacji konkretnych celów. Często wykorzystywany jest, jako wsparcie wprowadzania zmiany w organizacji.

Coaching grupowy ma formę cyklicznych spotkań coacha/coachki z całym zespołem, podczas których ustalane są wspólne cele, analizuje się zasoby i potencjalne zagrożenia oraz opracowuje plany działania. Rolą coacha/coachki jest wspieranie i inspirowanie zespołu, a także udzielanie rzetelnej informacji zwrotnej na temat postępów realizacji zadania, obserwowanych postaw i zachowań.

Efektem coachingu grupowego jest wzrost efektywności funkcjonowania zespołu, jak również większe zaangażowanie i satysfakcja z pracy uczestników procesu.

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content