Team coaching

Klient: Międzynarodowy koncern z branży B2B

Sytuacja wyjściowa:

Zespół dwunastoosobowy, w którym (po wielu latach pracy w stałym składzie) nastąpiły zmiany personalne, łącznie ze zmianą dyrektora. Zdiagnozowano potrzebę zwiększenia efektywności współpracy tego zespołu. Dodatkowo zauważono narastające konflikty pomiędzy starymi i nowymi pracownikami/pracownicami.

Cel:

Wsparcie procesu tworzenia efektywnego i dobrze funkcjonującego zespołu, poprzez:

  • Pomoc w opracowaniu norm zachowań obowiązujących w tej grupie.
  • Rozwój umiejętności komunikacyjnych.
  • Zwiększenie świadomości członków/członkiń zespołu na temat wzajemnych potrzeb i efektywnych metod ich realizacji.

Sposób działania:

Po spotkaniu ze sponsorem i uzyskaniu wiedzy na temat aktualnej sytuacji, przeprowadziliśmy indywidualne wywiady z uczestnikami, aby poznać również ich ogląd sytuacji. Na podstawie uzyskanych informacji, opracowaliśmy program team coachingu, przygotowaliśmy autorskie ćwiczenia wspierające komunikację i wzajemną współpracę uczestników/czek. Z uwagi na cele projektu, zdecydowaliśmy się wesprzeć narzędziem diagnostycznym. Przeprowadziliśmy test „Insights® Disovery, określający indywidualne preferencje zachowań uczestników/czek. Przeprowadziliśmy dwudniowe spotkanie coachingowe dla zespołu, w trakcie którego uczestnicy/czki mieli/miały okazję przyjrzeć się swojemu stylowi komunikacji, współpracy i rozwiązywania konfliktów, uzyskać informację zwrotną od kolegów/koleżanek (przekazaną w bezpiecznej i wnoszącej formie), powiedzieć o swoich potrzebach, przećwiczyć nowe strategie zachowań. Opracowano listę pożądanych zachowań, opartych o normy efektywnej współpracy.

Miesiąc po spotkaniu został przeprowadzony follow up. Każdy/a z uczestników/czek przygotował/a krótkie podsumowanie osiągniętych przez niego/nią oraz zespół postępów. Wskazywano również te obszary, które wymagają dalszej pracy.

Efekty:

Atmosfera w zespole uległa zdecydowanej poprawie. Pracownicy/Pracownice zaczęli/ły komunikować się w bardziej otwarty i efektywny sposób. Znacznie lepiej radzą sobie w sytuacjach napięć i potencjalnych konfliktów. Osoby, które przed projektem podlegały ostracyzmowi zostały włączone do zespołu. Widoczna jest chęć do współpracy i troska o budowanie silnego i efektywnego teamu. Uczestnicy/czki projektu szczególnie docenili/ły możliwość wzajemnej wymiany oczekiwań co do współpracy, sposobów komunikacji i podejmowania decyzji. Wyrazili/ły zadowolenie z lepszego zrozumienia wzajemnych potrzeb i stylów zachowań.

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content