Przygotowanie handlowców do prowadzenia szkoleń dla klientów

Klient: Branża inwestycyjna

Zadanie: Przygotowanie handlowców do prowadzenia szkoleń dla klientów

Sytuacja wyjściowa:

Firma produkcyjna działająca na bardzo konkurencyjnym rynku chce zwiększyć sprzedaż swoich towarów poprzez przygotowanie pracowników/pracownic firm dilerskich do sprzedaży ich rozwiązań o wyższej wartości dodanej. Szkolenia handlowe dla sprzedawców i instalatorów w firmach dilerskich mają prowadzić handlowcy Klienta.

Sposób działania:

Podczas wstępnego spotkania z handlowcami określiliśmy szczegółowe wymagania dotyczące projektu szkoleniowego dla firm dilerskich (specyfika firm, oczekiwania odbiorców szkoleń, kwestie organizacyjne, poziom doświadczenia handlowców w prowadzeniu szkoleń).

Kolejnym etapem był warsztat dla handlowców, którego efektem było opracowanie krótkiego, dostosowanego do oczekiwań przyszłych odbiorców/odbiorczyń, programu szkolenia handlowego, łącznie z konspektem dla prowadzącego i materiałami dla uczestników/czek.

W następnej kolejności przeprowadziliśmy szkolenie „Train the Trainer” dla handlowców. Każdy/a z nich został/a przygotowany/a do prowadzenia w sposób interaktywny ustalonego programu szkoleniowego.

Efekty:

Handlowcy Klienta przeprowadzili/ły zakrojoną na szeroką skalę akcję szkoleniową dla kilkudziesięciu firm dilerskich. W porównaniu ze szkoleniami (w większości produktowymi) prowadzonymi przez konkurencję ich program i sposób prowadzenia wyróżniał się zdecydowanie. Firma wzmocniła swój wizerunek i uzyskała większe zaangażowanie sprzedażowe swoich dilerów.

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content