Metoda Fokus

 • Kompleksowa analiza

  Przeprowadzamy kompleksową analizę sytuacji, poznając jej specyfikę i priorytety Klienta. Określamy realne cele. Tworzymy plan działań doradczo-szkoleniowych dopasowany do potrzeb i możliwości Klienta.

 • Wdrożenie rozwiązań

  W czasie projektu powstają kompleksowe rozwiązania, praktyczne narzędzia i metody działania dopasowane do aktualnej sytuacji rynku, na którym działa organizacja Klienta.

  Pomiędzy etapami projektu uczestnicy otrzymują zadania zawodowe, które zobowiązują ich do wykorzystania zdobytych umiejętności. Dzięki temu uczestnicy budują realne powiązania między wiedzą zdobytą na szkoleniu, a praktyką zawodową. Na początku każdego etapu omawiane są efekty podjętych działań.

  Dodatkowo w trakcie realizacji projektu ściśle współpracujemy z Menadżerami/kami, dbamy o otwartą komunikacje i wzajemną wymianę wiedzy. Pomagamy im wdrażać wypracowane rozwiązania oraz konsultujemy konkretne przypadki.

 • Zespół projektowy

  Dbamy o profesjonalne partnerstwo przy realizacji projektów. Standardem naszej pracy jest stały kontakt z naszymi Partnerami przed, w trakcie i po ich realizacji. Na początku każdego procesu powołujemy Zespół Projektowy w skład, którego wchodzą Eksperci Grupy Fokus oraz Menadżerowie i specjaliści odpowiedzialni za projekt.

  Współpraca ta służy uzyskaniu przez Klienta maksymalnej efektywności podjętych działań.

 • Przygotowanie narzędzi

  Standardem naszej pracy jest rzetelne przygotowanie do projektów. Każdorazowo materiały szkoleniowe i omawiane przez nas sytuacje są dostosowywane do specyfiki i branży Klienta.

  Przy współpracy z Zespołem Projektowym oraz na podstawie wywiadów indywidualnych z pracownikami przygotowujemy studia przypadków oparte o realne sytuacje zawodowe uczestników. Tworzymy narzędzia, i algorytmy, które wspierają realizację zakładanych celów po-szkoleniowych.

 • Działania doradczo-szkoleniowe

  Dbamy o przyjazną, sprzyjającą refleksji i poszerzaniu kompetencji atmosferę spotkań. Zapraszamy uczestników do aktywnego udziału w zajęciach poprzez gry strategiczne, analizy przypadków, ćwiczenia grupowe i indywidualne a także testy. Zachęcamy do dzielenia się wiedzą, dobrymi praktykami. Jesteśmy otwarci na konsultację konkretnych przypadków. Ponad to, każdy z uczestników otrzymuje arkusze sprzyjające porządkowaniu wiedzy i aktywnemu notowaniu, zapisywaniu własnych wniosków. Po każdym bloki tematycznym rozdawane jest merytoryczne podsumowanie omawianych zagadnień.

Metoda Fokus jest wynikiem kilkunastoletniego doświadczenia Ekspertów/ek FOKUS w realizacji projektów doradczo-szkoleniowych. Nasi Klienci cenią ją za kompleksowość i systemowe podejście we wprowadzaniu zmian oraz dbałość o realne rezultaty.

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content