Ja jako lider/liderka

Osoby przewodzące zespołami (zadaniowymi lub projektowymi) aby działać sprawnie, potrzebują umieć wywierać wpływ na innych, przekonywać ich do swoich racji, sprawiać, aby chcieli za nimi podążać. Szkolenie będzie okazją do poznania praktycznych sposobów i narzędzi pomagających wzmacniać/budować autorytet nieformalny.

  • Na czym polega autorytety nieformalny? Co go buduje, a co osłabia?
  • W jaki sposób wpływać na osoby/zespół, aby chcieli nas wysłuchać i za nami podążać?
  • Praktyczny trening zastosowania zasad wpływu społecznego w konkretnych sytuacjach zawodowych
  • Języka perswazji i jego zastosowanie w codziennej komunikacji
  • Metody przekonywania innych do swoich racji i konstruktywnej dyskusji (prezentowania przeciwstawnych opinii, argumentowania, odpowiedzi na trudne pytania)
  • Trening umiejętności prowadzenia rozmów z użyciem poznanych metod/technik w typowych i trudnych sytuacjach, w różnych relacjach – na podstawie casów zgłoszonych przez kursantów i kursantki  na etapie przygotowania do szkolenia

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content