Prezentacje handlowe

Studium przypadku – Prezentacje w służbie rozwoju

Klient: Branża inwestycyjna

Zadanie: Przygotowanie handlowców do prowadzenia prezentacji – szkoleń dla Klientów

Sytuacja wyjściowa:

Firma produkcyjna działająca na bardzo konkurencyjnym rynku chce zwiększyć sprzedaż swoich towarów poprzez przygotowanie pracowników firm dilerskich do sprzedaży ich rozwiązań o wyższej wartości dodanej. Prezentacje – szkolenia handlowe dla sprzedawców i instalatorów w firmach dilerskich –  mają prowadzić handlowcy Klienta.

Sposób działania:

Podczas wstępnego spotkania z handlowcami określiliśmy szczegółowe wymagania dotyczące projektu szkoleniowego dla firm dilerskich. Omówiliśmy specyfikę firm, oczekiwania odbiorców szkoleń, kwestie organizacyjne a także poziom doświadczenia handlowców w prowadzeniu szkoleń. Kolejnym etapem był warsztat dla handlowców, którego efektem było opracowanie krótkiego programu szkolenia handlowego, dostosowanego do oczekiwań przyszłych odbiorców. Powstał konspekt dla prowadzącego, prezentacja i materiały dla uczestników. W następnej kolejności przeprowadziliśmy szkolenie „Train the Trainer” dla handlowców. Każdy z nich został przygotowany do prowadzenia ustalonego programu szkoleniowego w interaktywny sposób.

Efekty:

Handlowcy Klienta przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję szkoleniową – wzięło w niej udział kilkadziesiąt firm dilerskich. W porównaniu ze szkoleniami prowadzonymi przez konkurencję  (w większości produktowymi) ich program i sposób prowadzenia zdecydowanie się wyróżniał. Firma wzmocniła swój wizerunek i uzyskała większe zaangażowanie sprzedażowe swoich dilerów.

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content