Trenerzy/ki wewnętrzni/e

Studium przypadku – Trenerzy/ki wewnętrzni/e

Klient: Firma z branży FMCG

Zadanie: Przygotowanie Trenerów/ek Wewnętrznych do prowadzenia szkoleń i warsztatów. Opracowanie „szytych na miarę” programów szkoleniowych, instrukcji dla Trenerów/ek, pomoc w wypracowaniu procedur, standarów i narzędzi szkoleniowych. Zadbanie o wysoką jakość szkoleń wewnętrznych.

Sytuacja wyjściowa:

Dział Sprzedaży Klienta dynamicznie się powiększał. Do tej pory do prowadzenia szkoleń
i innych działań rozwojowych zapraszano Firmy zewnętrzne. Klient podjął decyzję o utworzeniu własnego Działu Szkoleń. Na Trenerów/ki zostali/ły awansowani/e wyróżniający/e się Sprzedawcy/Sprzedawczynie (posiadający/e duże doświadczenie handlowe, autorytet wśród kolegów/koleżanek i predyspozycje do pracy z grupą).

Sposób działania:

W pierwszym kroku opracowaliśmy 3 (wskazane przez Klienta jako priorytety) szkolenia (program, konspekty, instrukcję dla Trenera/ki, wzory slajdów, materiały dla Uczestników/czek). Następnie przeprowadziliśmy intensywne szkolenia przygotowujące Trenerów/ki wewnętrznych/e
do prowadzenia szkoleń i treningów. Posiadając rzetelny warsztat, Kursanci/tki zapoznali/ły się
z opracowanymi przez nas instrukcjami do prowadzenia programów szkoleń. Wspólnie stworzyliśmy plan szkoleń na najbliższy rok, wzory zaproszeń na szkolenia, ocen ewaluacyjnych oraz uzgodniliśmy metody mierzenia efektów szkoleń. Kolejnym krokiem były superwizje. Polegały one zarówno na uczestniczeniu Konsultantów/ek FOKUS (jako obserwatorów/ek) w szkoleniach prowadzonych przez Trenerów/ki, jak i spotkaniach, podczas których omawialiśmy trudne/ nietypowe sytuacje, z jakimi spotkali/ły się młodzi/e adepci/tki sztuki trenerskiej podczas pierwszych kontaktów z Kursantami/kami. Konsultanci/tki FOKUS byli/ły w stałym kontakcie z Trenerami/kami, służąc im radą, wsparciem i doświadczeniem.

Efekty:

W pierwszym roku pracy, Trenerzy/ki przeprowadzili/ły po 60 dni szkoleniowych. Szkolenia zostały wysoko ocenione przez Kursantów/ki. Podkreślali/ły oni/one bardzo dobre przygotowanie Trenerów/ki, chwalili/ły jakość materiałów, doceniali/ły poziom zaangażowania Prowadzących. W następnych latach, Trenerzy/ki samodzielnie opracowali/ły i wdrożyli kolejne programy szkoleniowe.

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content