Asertywność – trening zmiany postawy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, którym umiejętność asertywnego zachowania jest potrzebna do zwiększenia efektywności w pracy.

Jest ono szczególnie polecane osobom pracującym w kontakcie z klientami i klientkami – zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Dzięki niemu uczestnicy i uczestniczki w sposób trwały i zauważalny dla otoczenia zmieniają swoje zachowania i postawę.

Asertywna postawa pomaga w sposób świadomy budować równorzędne relacje z innymi.

  • Odnosimy się do założeń modelu NVC (Porozumienia Bez Przemocy) Rosenberga
  • Pokazujemy jak ważna jest umiejętność identyfikowania faktów i odnoszenia się do nich (zamiast włączania ocen i uogólnień, uruchamiających mechanizmy obronne)
  • Uczymy, jak zauważać i nazywać emocje (u siebie i innych)
  • Dostarczamy wielu okazji, by pogłębić umiejętności wyrażania i egzekwowania swoich potrzeb przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb innych.
  • Uczymy zawierania zobowiązań, udzielania informacji zwrotnej, egzekwowania ustaleń, odmawiania, przyjmowania zleceń.

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content