Porozumienie bez przemocy

Umiejętność efektywnego komunikowania się z innymi oraz harmonijnej współpracy w różnorodnych zespołach są uznawane za kluczowe kompetencje przyszłości.

Rzeczywistą podstawą tworzenia wartościowych relacji i kreowania bezpiecznego  i inkluzywnego środowiska pracy jest intencja budowania pogłębionego kontaktu z drugim człowiekiem, zaciekawienie nim, jego punktem widzenia, stworzenie takiej sytuacji, w której obie strony czują się usłyszane, a ich potrzeby wzięte pod uwagę.

Między ludźmi zakłada, że język jakim się posługujemy wpływa na jakość relacji. Jeżeli podejmiemy wysiłek, aby był on wolny od osądów, obwiniania się i przemocy, a skupimy się na swoich oraz cudzych emocjach, potrzebach i faktach  – mamy szanse na ograniczenie konfliktów, lepsze zrozumienie i kreowanie atmosfery wzajemnego.

Opracowane przez Marshall’a B. Rosenberg’a podejście do budowania porozumienia między ludźmi zakłada, że język jakim się posługujemy wpływa na jakość relacji. Jeżeli podejmiemy wysiłek, aby był on wolny od osądów, obwiniania się i przemocy, a skupimy się na swoich oraz cudzych emocjach, potrzebach i faktach – mamy szanse na ograniczenie konfliktów, lepsze zrozumienie i kreowanie atmosfery wzajemnego szacunku.

  • Co ludziom utrudnia efektywną i harmonijną współpracę?
  • Założenia teorii NVC  – 4 elementy NVC oraz 2 etapy komunikacji
  • Trening opisywania faktów
  • Trening rozpoznawania i nazywania emocji
  • Trening mówienia o potrzebach
  • Trening wyrażania próśb i otwarcia się na NIE (dialog, nowe pomysły, rozwiązania)
  • Omawianie video casów (opracowanych na podstawie informacji uzyskanych od uczestników i uczestniczek szkolenia) i wypracowywanie optymalnych rozwiązań z zastosowaniem zasad NVC
  • Trening trudniejszych rozmów (w oparciu o scenariusze)
  • Sesja konsultacyjna lub sesja wzmacniających informacji zwrotnych

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content