Rozmowy podsumowujące/ oceniające/ okresowe

Każdy pracownik_pracowniczka powinien_powinna mieć wiedzę na temat tego, jak przełożony_przełożona, widzi i ocenia jego_ jej pracę, jakie mocne strony i pola do rozwoju identyfikuje. Wiedza ta jest potrzebna po to, aby właściwie kierunkować swoje działania i w efekcie osiągać założone cele. Właściwie przeprowadzone rozmowy podsumowujące / oceniające są również wspaniałym narzędziem motywacyjnym.

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności przygotowywania i prowadzenia profesjonalnych rozmów okresowych z pracownikami_pracowniczkami.

  • Jaką funkcje pełnią rozmowy roczne (z perspektywy pracowników, managerek
    i organizacji)?
  • O co powinien_powinna zadbać manager_managerka, aby rozmowy roczne były wartościowe dla wszystkich stron?
  • Przygotowanie do rozmowy rocznej (siebie, zespołu) – jakie informacje przeanalizować, w jaki sposób zachęcić pracowników_pracowniczki do rzetelnego przygotowania do spotkania?
  • Plan rozmowy, opracowanie banku pytań, zastrzeżeń- przegląd formularza
  • Trening umiejętności z uwzględnieniem dawania konstruktywnej informacji zwrotnej, radzenia sobie z trudnymi reakcjami lub niewygodnymi pytaniami
  • Najczęściej popełniane błędy i jak się przed nimi uchronić?

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content