Budowanie dobrych relacji

Dobra atmosfera wymieniana jest jako jeden z kluczowych czynników wpływających zarówno na efektywność zawodową jaki i zadowolenie z pracy. Z tego powodu ważne jest rozwijanie umiejętności świadomego budowania partnerskich, pogłębionych i bezpiecznych relacji w środowisku zawodowym, oraz stosowania metod pomagających obniżać napięcia i rozwiązywać konflikty

  • Z jakiego powodu warto budować dobre/partnerskie relacje z osobami w środowisku zawodowym (szeroko pojętym- w ramach zespołu, organizacji, z klientami)?
  • Co pomaga nam budować dobre relacje z innymi (a co powoduje napięcia/ nieporozumienia)?
  • Przegląd metod i narzędzi komunikacyjnych (docenienie, pochwały, ujawnianie swoich intencji, przyjmowanie postawy zakładania dobrych intencji u innych, schemat poznawczy w praktyce)
  • Zasady udzielania informacji zwrotnych korygujących. Trening umiejętność komunikowania potrzeb, zwracania komuś uwagi w sposób bezpieczny dla obu stron
  • Inicjowanie rozmów i sytuacji sprzyjających odkrywaniu potrzeb i interesów innych, poszukiwanie konstruktywnej informacji zwrotnej
  • Jakie elementy budują zaufanie w relacjach zawodowych?
  • Trudne sytuacje w relacjach z innymi – w jaki sposób wyjść z impasu w relacji? -sesja konsultacyjna

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content