Joanna Szulc – Sobczyk

Moje specjalizacje:

 1. Certyfikowany Change Manager – wprowadzanie zmian organizacyjnych
   i zespołowych/ Mediator/ Coach/ Facylitator/
 2. Akredytowany Trener APMG International w obszarze Change Management – uprawnienia do prowadzenia i egzaminowania certyfikowanych szkoleń APMG. “Change Management Foundation” i “Change Management Practitioner”
 3. Zarządzanie Projektami – certyfikat Prince2 (Foundation i Practitoner) i Agile Foundation, SCRUM
 4. HR Business Partner. Certyfikowany Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Trener Dramy, Trener Biznesu.

Od 1999r pracuję w obszarze rozwoju ludzi. Change Manager, Trener, Konsultant, Menager, Specjalista HR, z wieloletnim doświadczeniem w dużych (powyżej 2000 pracowników), średnich i małych organizacjach.

 Zdobyłam doświadczenie na stanowiskach eksperckich, Kierownika Projektów, Trenera w Departamencie Zasobów Ludzkich Centrali Banku, Koordynatora Trenerów Wewnętrznych. Wprowadzałam zmiany związane z kulturą organizacyjną, strukturą organizacyjną firm i zespołów, stylami zarzadzania i współpracy, wartościami w firmie, konfliktami w zespołach i pomiędzy zespołami. Zaprojektowałam i wprowadzałam kilka dużych projektów inicjujących zmiany organizacyjne w korporacjach i firmach różnej wielkości w tym: projekt Trenerów Wewnętrznych w Invest-Banku; Standardy Obsługi Klienta w Invest-Banku; Nowy Model Oddziału Invest – Bank); projekt MARS WELNESS w MARS Polska, systemowy projekt Firmy Rodzinne i Firmy Rodzinne2; nowa struktura Działu Handlowego i wypracowane standardy współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym (Etykiety.pl); zmiany organizacyjne: zmiana struktury, stylu zarzadzania, oceny okresowe i standardy obsługi klienta wewnętrznego
 i zewnętrznego (AlfaTronic, Sylpo System) i inne.

Współpracowałam i wspierałam Dyrektorów Regionalnych, Dyrektorów i Kierowników Oddziałów Banku, Centrali Banku, PKP SA i w innych Firmach. Tworzyłam i realizowałam plany szkoleniowe i budżety szkoleń. Planowałam i realizowałam projekty rozwojwowe w organizacjach (przede wszystkim dla kadry menadżerskiej i kierowników projektów, pracowników obsługi klienta, specjalistów IT), wprowadzałam onboarding, budowałam relacje z Klientami, tworzyłam opisy kompetencji, rekrutowałam i in.

Jestem Absolwentką Szkoły Głównej Handlowej – Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Pracy, Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania) – Podyplomowe Studia Menedżerskie, Szkoły Głównej Handlowej – Podyplomowe Studia Public Relations, Uniwersytetu Łódzkiego – Pedagogika Społeczna.

Specjalizuję się w zakresie: doskonalenia kompetencji w obszarze przewodzenia i zarządzania ludźmi, zarządzania zespołami projektowymi, zarządzania projektami – metodami tradycyjnymi i zwinnymi; budowania relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, Train the Trainers oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych (m.in. asertywność, współpraca, komunikacja interpersonalna).

Prowadziłam cykle zajęć fakultatywnych i warsztatowych w szkołach wyższych:

 • Uniwersytet SWPS w Warszawie – fakultet antystresowy;
 • Collegium Civitas w Warszawie – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi;
 • Politechnika Warszawska – Zarządzanie Projektami, Symulacja Biznesowa;
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni – Change Management
   i Zarządzanie Projektami w Praktyce na Studiach Podyplomowych Zarządzania Projektami i MBA;
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu – Change Management i Zarządzanie Projektami w Praktyce na Studiach Podyplomowych Zarządzania Projektami

Wybrani klienci: Business Centre Club, Qumak-Sekom SA, Polskie Linie Lotnicze LOT, INFOR, Alcon, Decora, Henkel, Lear Corporation Poland, Polomtel, Mars SA, PZU SA, BZWBK, Plus Bank, AVIVA, Bayer, ORLEN, LEAR Corporation, SKANDIA, Ministerstwo Finansów, T-Mobile, PLAY, PLUS, Volkswagen Bank

Skip to content