First Time manager/managerka

Szkolenie przeznaczone jest dla „młodych” managerek_managerów oraz dla firm, które są na etapie redefiniowania tej roli (dzieje się to często w ramach zmiany kultury organizacyjnej).

Celem szkolenia jest przygotowanie osób z niewielkim doświadczeniem managerskim do efektywnego pełnienia tej roli. Kładziemy również nacisk na wymianę doświadczeń i konsultowanie casów wnoszonych przez kursantów_kursantki.

  • Jaka jest rola managerki_managera w świecie VUCA/BANI?
  • Do czego potrzebny i przydatny jest dzisiaj szefowa_szef, jakie funkcje i zadania wpisane są w tę rolę?
  • „Model przywództwa sytuacyjnego ® Kena Blancharda”- założenia i praktyka
  • Co to jest autorytet i w jaki sposób świadomie go budować? Autorytet a zmiany pokoleniowe
  • Dawniej kolega_koleżanka – teraz szef_szefowa – w jaki sposób odnaleźć się w nowej sytuacji?

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content