Efektywne komunikowanie się

Umiejętność komunikowania się z innymi wymienia się jako jedna z kluczowych kompetencji wpływających na efektywność osób, zespołów i organizacji.

Prowadzone przez nas szkolenia i warsztaty z tego zakresu (w zależności od sytuacji, potrzeb oraz preferencji naszych klientów i klientek) bazują na następujących tematach

  • W jaki sposób komunikować się efektywnie w naszym zespole? – z odniesieniem do indywidualnych preferencji osób i mapy zespołu. Często w oparciu o metodologię i wyniki badania DISC
  • Jak porozumiewać się z innymi w sposób pozwalający budować pogłębione relacje i ograniczać napięcia i konflikt? – z odniesieniem do metody NVC  (Porozumienia Bez Przemocy) M. Rosenberga
  • Trening kluczowych umiejętności komunikacyjnych – rola właściwych pyta, słuchanie, parafraza i klaryfikacja, przyjmowanie, proszenie o i dawanie informacji zwrotnych, jasne wyrażanie swoich potrzeb

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content