Wspólne wizyty handlowe

Program jest skierowany głównie do handlowców, jako uzupełnienie szkolenia grupowego.

Konsultant_ka udaje się na wspólne wizyty do Klientów_Klientek, gdzie pełni rolę obserwatora_ki. Po zakończeniu spotkania handlowego prowadzi analizę przygotowania i przeprowadzenia rozmowy oraz udziela informacji zwrotnej. Wspólne wizyty dają pracownikom_pracowniczkom szansę na uzyskanie obiektywnej informacji o tym, w jakiej mierze wprowadzili wypracowane podczas szkoleń standardy pracy i narzędzia. Z pomocą konsultanta_ki zostają określone mocne strony i pola do ewentualnego rozwoju. Analiza wizyty przeprowadzona zostaje w oparciu o przygotowany, pisemny formularz oceny. Bazujemy również na indywidualnych planach rozwoju spisanych przez uczestników_uczestniczki na zakończenie szkoleń. Po całodniowej pracy powstaje pisemny raport podsumowujący wnioski a wspólne wizyty mają wskazać sposób, w jaki można analizować swoją pracę i wyznaczać cele indywidualnego rozwoju. Dzięki temu pracownik_pracowniczka uczy się analizy własnego działania.

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content