Techniki sprzedaży FMCG

Szkolenie jest przeznaczone dla Przedstawicieli_ek Handlowych branży dóbr szybko zbywalnych. Uwzględnia specyfikę sprzedaży FMCG.

Celem szkolenia jest wypracowanie i wdrożenie nowoczesnych standardów sprzedaży oraz umotywowanie handlowców do wysiłku poprzez inwestycję w ich własny rozwój.

Pokazujemy, czym różni się nowoczesne podejście do sprzedaży od tradycyjnego sposobu sprzedawania. Wypracowujemy standardy prowadzenia rozmowy handlowej. Uczymy precyzyjnego określania celu wizyty, badania potrzeb Klienta_Klientki, argumentacji językiem korzyści oraz umiejętnosci uzyskiwania zobowiązania od Klienta_Klientki. Opracowujemy sposoby radzenia sobie z zastrzeżeniami Klientów_Klientek, które są typowe dla danych produktów.

Tworzymy narzędzia do prowadzenia efektywnych rozmów (przedstawienie siebie i firmy, bank pytań, bank korzyści dla Klientów_Klientek, odpowiedzi na zastrzeżenia, algorytm radzenie sobie w sytuacjach trudnych), które mogą być wykorzystywane, jako „gotowce” w codziennej pracy. Według naszych Klientów_Klientek szkolenie to w ogromnym stopniu pomaga realizować zakładane cele.

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content