Zarządzanie komunikacją i relacjami

Zorganizowanie i troska o efektywne komunikowanie się w ramach zespołu to dzisiaj jedno z kluczowych zadań managera/managerki, szczególnie tych zarządzających zespołami rozproszonymi i hybrydowymi.

  • Czym charakteryzuje się efektywna komunikacja, jakie bariery mogą ją zakłócić oraz jak je ograniczać/ eliminować? – stworzenie listy czynników budujących efektywną komunikację zespołową
  • Techniki komunikacyjne – trening umiejętności używania parafrazy, zadawania pytań (również tych inspirujących, podważających status quo), aktywnego słuchanie, sprawdzania rozumienia
  • Pozytywny język – jak komunikować się w pozytywny sposób dbając o dobór odpowiednich słów i zwrotów (język wpływu i perswazji, nawiązanie do założeń komunikacji NVC)?
  • Argumentowanie, przekonywanie innych do swoich racji, pokazywanie innego punkt widzenia
  • Prowadzenie spotkań (informacyjnych, interwencyjnych, wspierających morale zespołu), zebrań zespołu i spotkań typu 1:1. Metody aktywizowania uczestników podczas spotkań
  • Dobór kanału/ narzędzi komunikacji w zależności od tematu, poziomu pilności i poziomu skomplikowania sprawy. Narzędzia i pomysły na usprawnienie komunikacji w ramach zespołu i obszaru
  • Informacja zwrotna w praktyce – proszenie o udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych (zarówno tych wzmacniających jak i korygujących)

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content