Doświadczeni/doświadczone liderzy/liderki

Podczas spotkania chcemy dać okazję doświadczonym liderom i liderkom do praktycznego przetrenowania umiejętności prowadzenia rozmów w trudnych sytuacjach managerskich oraz do wymiany doświadczeń i zebrania dobrych praktyk.

2-3 tygodnie przed planowaną datą spotkania osoby zostaną poproszone o przesłanie opisów sytuacji, które chcą skonsultować i przećwiczyć.

Na tej podstawie opracowane zostaną karty ról (będziemy pracować metodą dramy) – do co najmniej 6 sytuacji.

Przykładowe sytuacje, które często są przywoływane przez managerów/managerki:

  • Pracowniczka jest wypalona, znajduje się w długotrwałym kryzysie motywacji/ zaangażowania – mówi o tym, widać to na każdym kroku
  • Doświadczony pracownik nie jest w stanie zaadoptować się do zmian – oporuje, nie chce poszerzać kompetencji, neguje sensowność zmian
  • Pracownik „położył” ważny projekt- nie przyjmuje feedbacku, uważa, że wina leży po stronie managera/organizacji, dodatkowo wnioskuje o podwyżkę/ specjalne przywilejePracowniczka ma trudną sytuację osobistą, poinformowała o tym zespół, pracuje na 60-70% normalnej wydajności, inne osoby muszą „nadganiać” jej pracę, sytuacja trwa kilka tygodni i nie wiadomo, kiedy się skończy
  • Rozmowa jest z inicjatywy pracowniczki (chce przekazać feedback managerowi/managerce, jest bardzo poruszona jakąś wcześniejszą sytuacja itp.)

Warsztaty w formie pracy ze sparing partnerką prowadzi para trenerska -jedna osoba jest odpowiedzialna za proces (strukturalizowanie pracy grupy, zbieranie wniosków, odwoływanie się do odpowiedniej wiedzy), druga wciela się w rolę pracowniczki.

Każda osoba uczestnicząca co najmniej raz poprowadzi na forum rozmowę z trenerką w roli sparing partnerki oraz dostanie pogłębiony feedback (od grupy i trenerek)

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content