Przewodzenie zespołem pracującym hybrydowo

Obostrzenia związane z Pandemią COVID-19 mamy już za sobą, ale ich efekty w postaci zmiany sposobu realizowania pracy są znaczące i trwałe. Managerki i managerowie po czasie, gdy skupiali się na wspieraniu pracowników_pracowniczek w pandemicznych kryzysach, mierzą się z kolejnymi wyzwaniami – w jaki sposób zapewnić efektywną pracę zespołu działającego w trybie hybrydowym? Jak troszczyć się o ducha zespołu, budować lojalność wobec firmy i odpowiedni poziom zaangażowania osób, które już nie spotykają się codziennie w biurze? W jaki sposób troszczyć się o dobrostan pracowników_pracowniczek i pomagać im utrzymywać odpowiedni balans między pracą a innymi sferami życia?

  • Wyzwania stojące przed managerem/managerką zarządzającym zespołem pracującym zdalnie/hybrydowo
  • Praktyczne pomysły na budowanie i troszczenie się o ducha zespołu
  • Efektywna organizacja pracy zdalnej i hybrydowej
  • W jaki sposób zorganizować sprawnie działający system komunikowania się i monitorowania pracy w zespole (ze szczególnym naciskiem na narzędzia ułatwiające pracę asynchroniczną)?
  • Jak pomóc ludziom koncentrować się na realizacji ważnych zadań (zamiast na przełączaniu się ze spotkania na spotkanie, przy jednoczesnym odpowiadaniu na maile, wiadomości na teamsach czy telefony)?
  • W jaki sposób dbać o zaangażowanie i rozwój pracowników i pracowniczek nie mając wielu okazji do spotkań w realu?
  • Dobrostan i wypalenie – jak zadbać o odpowiedni balans między pracą a życiem prywatnym w zespole?

Zamów bezpłatną konsultację

Zarezerwuj usługę rozwojową

Skip to content